Sıkça Sorulan Sorular

Sıkça Sorulan Sorular

444 11 33 numaralı Bursagaz Müşteri İletişim Merkezi, Bursagaz Müşteri Hizmetleri Merkezi, www.bursagaz.com web sitemizdeki online işlemler menüsüne üye olarak ve e-Devlet üzerinden sözleşme işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz.

Sözleşme yenilemelerinde, tesisat kontrolü için verilen randevunun tarihi ve saat aralığı, sözleşme esnasında vermiş olduğunuz cep telefonu numaranıza, randevudan bir gün önce SMS ile bildirilir. Tarafınıza herhangi bir SMS gelmediği takdirde kontrol tarihi ve saatini Bursagaz Müşteri İletişim Merkezi'ni arayarak öğrenebilirsiniz.

SMS ile bildirilen tarih ve saat aralığında Bursagaz ekipleri tesisat kontrolü için adresinize gelir. Tesisatın ve gerekli emniyet tedbirlerinin uygun olması durumunda Bursagaz ekipleri tesisat kabulünü yaparak gaz arzını sağlar. Doğal Gaz Uygunluk Belgesi ve Kullanım Sözleşmesi, Bursagaz personeli ve abone tarafından imzalanarak bir nüshası aboneye teslim edilir.

Eksiklerin tespit edilmesi durumunda, ret formu düzenlenerek bir nüshası aboneye bırakılır. Eksikler tamamlanana kadar iç tesisata gaz verilemez.

Müşteri, eksiklerini tamamladıktan sonra 444 11 33 numaralı Bursagaz Müşteri İletişim Merkezi'ni arayarak kendi adına ise TC kimlik numarası ya da sayaç seri numarası ile randevu talebinde bulunmalıdır. Aynı zamanda Bursagaz web sitesindeki online işlemler menüsünden de randevu talebinde bulunulabilirsiniz.

Abonelik sözleşmesi, doğal gazı fiilen kullanacak olan gerçek veya tüzel kişi veya bunların yetkili temsilcileriyle yapılır.

Abonelik devri işleminin üçüncü şahıslar tarafından yapılması durumunda, resmi başvuru sahibinden alınmış noter onaylı vekâletname fotokopisi (vekâlet tam olmalı ya da doğal gaz abonelik ve sözleşme işlemleri için) mutlaka ibraz edilmelidir.

Adres, faturalandırma için önemlidir. Adres hatalı ise güncellemek için bağlı bulunduğunuz belediyeden aldığınız güncel numarataj evrakı ya da güncel su faturanızı, doğal gaz faturanızdaki sözleşme hesap numarası ve iletişim numaranız ile beraber iletisim@bursagaz.com e-posta adresine gönderebilirsiniz.

Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı’nın doğal gaz dağıtım şirketlerine gönderdiği, 01.01.2013 tarihinde yürürlüğe giren 420 No’lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği gereğince kira sözleşmelerinde ev sahibinin T.C. Kimlik bilgilerinin bulunması istenmektedir. Bu bilgiler, aylık olarak Gelir İdaresi Başkanlığı’na iletilmektedir.

T.C. vatandaşı olmayan kişiler de oturma izin belgesi ile müracaat edip abonelik/sözleşme yaptırabilirler. T.C vatandaşı olmayan ev sahibi müşteriler için vergi kimlik numarası gerekmektedir.

Şirketimiz, alacaklarını garanti altına alabilmek amacıyla, mekanik sayaç kullanan abonelerden abonelik sözleşmesinin imzalanması sırasında bir defaya mahsus olmak üzere güvence bedeli alır. Ön ödemeli sayaç kullanan abonelerden güvence bedeli alınmaz. Güvence bedeli doğal gazı fiilen kullanmak üzere sözleşme yapan kişilerden veya bunların yetkili temsilcilerinden alınır. Güvence bedelleri ile bunların hesaplanmasına ilişkin usul ve esaslar Kurul tarafından belirlenir.

Abone Bağlantı Bedeli, sayaç dahil dağıtım şebekesinin abone iç tesisatına bağlantısı için gereken proje, işçilik, malzeme, kontrol ve onay harcamalarının abone sayısına düşen payını ifade eden bedeldir. Abone Bağlantı Anlaşması yapılan müşterilerden, EPDK Dağıtım ve Müşteri Hizmetleri Yönetmeliği’nin 36.maddesi gereğince bir defaya mahsus olmak üzere, Abonelik Bağlantı Bedeli tahsil edilir. Bu bedelin hiçbir suretle iadesi yoktur.

Güvence Bedeli; Abonelik Sözleşmesi imzalayan müşterilerden EPDK Dağıtım ve Müşteri Hizmetleri Yönetmeliği 39. maddesi gereğince, alacağın garanti altına alınması için tahsil edilir. Sözleşmenin iptali (fesih) halinde TÜİK’in aylık TÜFE oranına göre güncelleştirilerek iade edilir.

Abone olurken doğal gaz kullanmak istemediğiniz daire ve dükkânlar için bağlantı bedeli ödeme zorunluluğu yoktur. Fakat binadaki toplam daire ve dükkân sayısını belirtmeniz gerekmektedir.

Güvence bedelleri, her yıl Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu (EPDK) tarafından Kurul Kararı ile belirlenir.

Güvence bedelini, sözleşme hesap numaranız ile tüm PTT şubelerine, anlaşmalı bankalara, kredi kartı ve Bursagaz web sitesi online işlemler menüsüne üye olarak ödeyebilirsiniz. Bağlantı tarifelerine ulaşmak için tıklayınız.

Fiyat tarifesine ulaşmak için tıklayınız.

Doğal gaz tarifeleri, 4646 sayılı Doğal Gaz Piyasası Kanunu ve Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’nun (EPDK) bu kanuna dayanarak yürürlüğe koyduğu Kurul Kararları çerçevesinde belirlenir.

Doğal gaz faturalarınızı anlaşmalı bankalar üzerinden, Bursagaz Müşteri Hizmetleri Merkezi’nden ve tüm PTT şubelerinden ödeyebilirsiniz. Ayrıca kredi kartı ile Bursagaz web sitesindeki Fatura Ödeme menüsünden de ödemelerinizi yapabilirsiniz.

Tüm ödeme noktalarını görmek için tıklayınız.

Doğal gaz faturalarınızın yanı sıra abone bağlantı bedelini ve güvence bedelini de kredi kartınız ile ödeyebilirsiniz.

Doğal gaz faturalarınızı hafta sonu, anlaşmalı bankaların ATM ve internet bankacılığından, PTT ATM’lerinden ve kredi kartınız ile www.bursagaz.com fatura ödeme menüsünden ödeyebilirsiniz.

Yetkisiz veznelere yapılan ödemeler karşılığı mağdur olmamanız için ödemelerin yapıldığı noktaların yetkisiz tahsilat yapan noktalar olmamasına dikkat edilmesi gerekmektedir. Yetkisiz kuruluşlara yapmış olduğunuz ödemeler sonucunda almış olduğunuz tahsilat makbuzlarının herhangi bir yasal geçerliliği olmadığını belirtmek isteriz. Doğal gaz faturalarınızı, Bursagaz Müşteri Hizmetleri Merkezimizden, yetkili banka şubelerinden ve tüm PTT şubelerinden ödeyebilirsiniz.

Bu kanallar dışında yapılan ödemelerde sorun yaşanması halinde Şirketimizin herhangi bir sorumluluğu olmadığını belirtmek isteriz. Yetkisiz tahsilât merkezleri ile ilgili olarak bir kez daha uyarır, Bursagaz faturalarınızı ödeyebileceğiniz anlaşmalı ödeme noktalarını buradan inceleyebilirsiniz.

Güvence bedeli ve mükerrer ödemelerinizin iadesini, 444 11 33 nolu Bursagaz Müşteri İletişim Merkezi’ni arayarak IBAN numaranızı bildirip banka hesabınıza aktarılmasını talep edebilirsiniz. Ayrıca güvence bedeli iadesini PTT şubelerinden de alabilirsiniz.

Gecikmeli doğal gaz faturalarınızı, anlaşmalı bankalardan, tüm PTT şubelerinden ve Bursagaz Müşteri Hizmetleri Merkezi’nden ödeyebilirsiniz.

Ayrıca kredi kartı ile Bursagaz web sitesindeki Fatura Ödeme menüsünden de ödemelerinizi yapabilirsiniz.

Tüm ödeme noktalarını görmek için tıklayınız.

21 Mayıs 2024’te yapılan düzenlemeye* göre gecikme zammı oranı, her ay için ayrı ayrı uygulanmak üzere % 4,5 olarak belirlenmiştir. 

Gecikmiş faturanız hangi döneme aitse, o dönemden itibaren ödenmeyen her ay için mevzuat kapsamında belirlenmiş faiz oranları uygulanarak hesaplama yapılmaktadır

* 21 Mayıs 2024 tarih ve 32552 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 8484 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı ile 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51 inci maddesinin birinci fıkrasında yer almaktadır. 

Bağlantı bedelleri, her yıl Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu (EPDK) tarafından Kurul Kararı ile belirlenir. Abonelik bağlantı bedelini, sözleşme hesap numaranız ile Bursagaz Müşteri Hizmetleri Merkezi’nden, tüm PTT şubelerinden, anlaşmalı bankalardan ve kredi kartı ile Bursagaz web sitesindeki Fatura Ödeme menüsünden ödeyebilirsiniz.

Bağlantı bedellerine ulaşmak için tıklayınız.

Güvence bedelleri, her yıl Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu (EPDK) tarafından Kurul Kararı ile belirlenir.

Güvence bedelini, sözleşme hesap numaranız ile Bursagaz Müşteri Hizmetleri Merkezi’nden, tüm PTT şubelerinden, anlaşmalı bankalardan ve kredi kartı ile Bursagaz web sitesindeki Fatura Ödeme menüsünden ödeyebilirsiniz.

Bağlantı tarifelerine ulaşmak için tıklayınız.

Gaz Kullanım Sözleşmesi imzalayan her müşterinin doğal gaz sayacı, takip eden aydan itibaren, her ay periyodik olarak okunur ve faturası düzenlenerek adresine bırakılır.

Fatura gelmeme durumları;

  • 5 m3 altındaki tüketimlerde, (dönemsel değişkenlik göstermektedir)
  • Sayaç yeri kilitli olduğunda,
  • Sayacın okunamadığı durumlarda,
  • Adres yetersiz olduğunda,
  • Sayacın ulaşılamayacak şekilde kapalı ortama alındığı durumlarda,
  • Adreste köpek bulunması gibi durumlarda fatura oluşturulamamaktadır.

Faturanız oluşmadığında 444 11 33 no’lu Müşteri İletişim Merkezimizi arayarak ya da web sitemizdeki online işlemler menüsünden faturanızı oluşturabilirsiniz.

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’nın 3516 sayılı ölçü ve ölçü aletleri muayene yönetmeliğinin 9. maddesi gereği 10 yılını doldurmuş doğal gaz sayaçlarının kalibrasyon (periyodik muayene) yapılmak üzere sökülmesi gerekmektedir. Gazı kesintisiz kullanmanız için yerine kalibre edilmiş sayaç takılır.

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’nın 3516 sayılı ölçü ve ölçü aletleri muayene yönetmeliğinin 9. maddesi gereği 10 yılını doldurmuş doğalgaz sayaçlarının kalibrasyonu (periyodik muayenesi) ücretsiz yapılmaktadır.

Sayacınız garanti süreci içinde ve müşteri kaynaklı bir hatadan dolayı arızalı değil ise ücret alınmamakta ancak sayacın sorumluluğu müşteriye ait olduğundan sayacın herhangi bir nedenden kaynaklı zarar görmesi durumunda yeni sayaç bedeli müşterinin faturasına yansıtılmaktadır. Bunun haricinde her hangi bir ücret alınmamaktadır.

Doğal Gaz Piyasası Dağıtım ve Müşteri Hizmetleri Yönetmeliği Hizmetin Durdurulması Madde 44; “Dağıtım şirketince; 

a) Müşterinin belli bir süre için doğal gazı kullanmak istememesi halinde, o döneme kadar tükettiği doğal gazın bedelini ödemesi şartıyla üç gün içinde, 

b) Müşterinin; faturasını son ödeme tarihinden itibaren on beş gün içerisinde ödememesi halinde en az üç iş günü önceden haber verilmek suretiyle,

c) Mahkeme veya Kurul Kararına istinaden ya da kaçak veya usulsüz doğal gaz kullanıldığının tespiti halinde,

d) Abonenin diğer bir adreste bulunan doğal gaz aboneliği ile ilgili mali yükümlülüklerini yerine getirmemesi halinde,

e) Müşteriden kaynaklanan nedenlerle sayacın en az iki fatura dönemi okunamamasından dolayı dağıtım şirketince bırakılan bildirime üç iş günü içinde cevap verilmemesi halinde, doğal gaz kesilerek hizmet durdurulur ve bu hususlar müşteri sözleşmesinde belirtilir.

Bu maddenin (c) bendi hariç, doğal gaz hizmet kesintileri mesai saatleri içinde ve resmi tatil günleri dışında yapılır. Ayrıca yukarıda belirtilen hizmet kesintileri ile ilgili olarak gönderilecek ihbarname açık ve kolay anlaşılabilir bir şekilde düzenlenir, içeriğinde hizmet durdurma tarihi ve gerekçesi ile bu konuda daha fazla bilgi alınabilmesi için dağıtım şirketinin telefon numaraları yer alır. ” maddesi kapsamında işlem yapılmaktadır.

Aşağıdaki üç durumda gaz kesilir.

Borçtan Gaz Kesme: EPDK Dağıtım ve Müşteri Hizmetleri Yönetmeliği gereği, son ödeme günü geçmiş olmasına rağmen ödenmeyen faturalar, ihbar edilmesine müteakiben, 3 gün içinde sayaç vanası aparatlanarak gaz arzı durdurulur. Gazın müşteri tarafından açılması halinde “Usulsüz Doğal Gaz Kullanım” cezası hükümleri uygulanır.

Usulsüz Doğal Gaz Kullanımı: Müşterinin Doğal Gaz Kullanım Sözleşmesi yapmadan doğal gaz kullanması, borçtan veya sözleşme fesih nedeniyle kesilen doğal gazın müşteri tarafından açılması “Usulsüz Doğal Gaz Kullanımı” olarak değerlendirilir. EPDK Dağıtım ve Müşteri Hizmetleri Yönetmeliği “Usulsüz Doğal Gaz Kullanım” cezası hükümleri uygulanır.

Kaçak Doğal Gaz Kullanımı: Sayaca müdahale ederek, ölçümün kısmen veya tamamen engellenmesi veya sayaç olmaksızın tesisata müdahale ederek gazın kullanılması gibi durumlar EDPK Dağıtım ve Müşteri Hizmetleri Yönetmeliğine göre “Kaçak Doğal Gaz Kullanımı” olarak değerlendirilir. Bu tür kullanımlarda sebep olunan zarar ve ziyan, hesaplama ile elde edilen doğal gaz miktarı karşılığı bedel ve hesaplanan bu miktarın 2 (iki) katı karşılığı kaçak kullanım bedeli yansıtılır. Kaçak kullanımın aynı tüketici tarafından iki yıl içerisinde tekrarı halinde her bir tekrarda kaçak kullanım bedeli katsayısı bir öncekinin 2 (iki) katı olarak uygulanır.

Her türlü görüş, öneri, soru ve şikayetleriniz için 444 11 33 numaralı Bursagaz Müşteri İletişim Merkezi’ni 7 gün 24 saat arayabilirsiniz.

Bağlarbaşı Mah. 1.Bakım Sok. No:2 Osmangazi/Bursa (Esentepe Kavşağı) adresinde bulunan Bursagaz Müşteri Hizmetleri Merkezi’ni hafta içi 08.30 – 17.30 saatleri arasında ziyaret edebilir, iletisim@bursagaz.com adresine e-posta gönderebilir, Abone Şikayet Talep ve Öneri Formu’nu doldurarak bildirimde bulunabilirsiniz.

Şikayetiniz, konusuna göre ilgili birimlerimize yönlendirilir. Şikayetinizle ilgili sonuç, başvuru yaptığınız iletişim kanalı üzerinden tarafınıza iletilmektedir.

Şikayetiniz sonuçlandığında tercih ettiğiniz iletişim kanalı üzerinden sizlere geri dönüş sağlanacak olup, talebinizin hangi aşamada olduğunu web sitemizdeki bildirim sorgulama alanından da görüntüleyebilirsiniz.

Dilerseniz şikayet kaydınız esnasında verilen bildirim numarası ile 444 11 33 numaralı Bursagaz Müşteri İletişim Merkezi’ni arayarak ya da Bağlarbaşı Mah. 1.Bakım Sok. No:2 Osmangazi / Bursa (Esentepe Kavşağı) adresinde bulunan Bursagaz Müşteri Hizmetleri Müdürlüğü’ne şahsen başvurarak şikayetinizin durumu hakkında detaylı bilgi alabilirsiniz.

Doğal Gaz Piyasası Dağıtım ve Müşteri Hizmetleri Yönetmeliği, Sevkiyat Kontrol Merkezi Madde 65: “Sevkiyat kontrol merkezi, yapılan ölçümleri uzaktan algılayıp kaydedecek ve bu kayıtları çözümleyecek, tüketimdeki sıra dışı düşüş ya da yükselişleri ve sayaçlara yapılabilecek müdahaleler ile saha incelemesi yapılması gereken yerleri tespit edecek donanım ve yazılımları içerir. Aynı zamanda şehir şebeke planına göre kritik kabul edilen noktalara uzaktan kumanda etme imkanı verecek şekilde tasarlanır.

Dağıtım şirketi, sevkiyat kontrol merkezinin verilerine bağlı olarak ortaya çıkan mevsimsel değişikliklere göre doğal gaz programlamasını yapar ve sistem dengelemesini sağlar.”

Doğal Gaz Piyasası Dağıtım ve Müşteri Hizmetleri Yönetmeliği Haberleşme sistemleri Madde 66- (Değişik:RG-14/5/2022-31835): “Tüketim miktarı Kurul tarafından belirlenen miktarın üzerinde olan serbest tüketiciler, tedarikçi seçme hakkını kullanan serbest tüketiciler ve Kurul tarafından belirlenecek diğer serbest tüketiciler dağıtım şirketinin bildirim tarihinden itibaren en geç 30 (otuz) gün içerisinde sevkiyat kontrol merkezi ile haberleşme sistemlerini dağıtım şirketinin belirlediği kriterler çerçevesinde bedeli kendilerine ait olmak üzere tesis eder. Serbest tüketicinin haberleşme sistemini bildirim tarihinden itibaren 30 (otuz) gün içerisinde tesis etmemesi halinde haberleşme sistemi dağıtım şirketi tarafından tesis edilerek serbest tüketiciye fatura edilir. Serbest tüketicilerin diğer mevzuata göre ekonomik ömrünü doldurmuş otomatik hacim düzelticileri ve haberleşme imkânı sağlayacak sistemleri ile ilgili olarak bu maddedeki usul ile yenileme yapılır. Tesis edilen bu sistemlerin işletimi, ilgili standartlara uygunluğu ve siber güvenlik yükümlülükleri dağıtım şirketinin sorumluluğunda olup tüm bakım, onarım, haberleşme ve işletme masrafları dağıtım şirketi tarafından karşılanır.”