Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Gizlilik Politikası

Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Gizlilik Politikası

Veri Sorumlusu

SOCAR Turkey Enerji A.Ş. (“SOCAR Türkiye”) Vadistanbul Bulvar, Ayazağa Mah. Azerbaycan Cad. No: 109-E, 1D Blok, 34485, Sarıyer / İstanbul

SOCAR Türkiye olarak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) kapsamında sizleri işlenen, aktarılan ve saklanan kişisel verilerinize ilişkin bilgilendirmek amacıyla işbu Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metni’ni (“Aydınlatma Metni”) hazırladık.

SOCAR Türkiye kişisel verilerin işlenmesinde aşağıdaki temel ilkelere uygun davrandığını taahhüt eder:

 • Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olma,
 • Doğru ve gerektiğinde güncel olma,
 • Belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenme,
 • İşlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olma,
 • İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme.

1. KİŞİSEL VERİSİ İŞLENEN KİŞİ GRUPLARI:

1.1. Fiziksel Ziyaretçilerin Kişisel Verilerinin İşlenmesi

SOCAR Türkiye’nin fiziksel ofislerini ziyaret eden gerçek kişilerin aşağıdaki kişisel verileri işlenmektedir:

 • Kimlik bilgileri (TC kimlik kartı, ehliyet, pasaport vb.)
 • Ziyaret bilgileri (ziyaret edilecek kişi bilgisi, ziyaret tarihi ve saati, giriş-çıkış bilgisi)
 • Görsel ve işitsel kayıtlar (CCTV kamera kayıtları)
 • Araca ilişkin bilgiler (Araç plakası)

SOCAR Türkiye, çalışan ve ziyaretçilerinin güvenliğini sağlamak amacıyla bina içi ve dışında kameralar ile görüntü kaydı almaktadır. Ziyaretçilere kamera ile kayıt yapıldığına ilişkin bilgilendirmeler bina içerisinde yapılmaktadır.

Ziyaretiniz kapsamında güvenlik birimimiz kimliğinizi teslim alarak size ziyaretçi kartı teslim edecektir. Bu süreç kapsamında SOCAR Türkiye çalışanları kimliğinizin kopyasını kesinlikle almayacak, yalnızca ad soyadı ve T.C. kimlik numarası bilgilerinizi ziyaretçi sistemine kaydedecektir. Genel müdürlük binasından ayrılırken ziyaretçi kartınızı iade ederek kimliğinizi teslim alabilirsiniz.

Kimlik belgeniz ile elde edilen din ve kan grubu veriniz kayıt altına alınmayacaktır. Kan grubu veriniz, ziyaretiniz esnasında acil bir durum meydana gelmesi halinde, açık rızanıza gerek bulunmaksızın, tarafınıza gerekli tıbbi müdahalenin yapılması amacıyla işlenebilir.

SÜREÇ

İŞLEME AMAÇLARI

HUKİKİ SEBEPLER

Fiziksel Ziyaret

Kimlik teyidi yapılabilmesi, tarafınıza ziyaretçi kartı teslim edilebilmesi, ziyaretçi kaydının tutulması, ziyaret edeceğiniz kişiye bilgi verilmesi, park halindeki aracınıza ilişkin destek olunabilmesi, fiziksel mekân güvenliğinin sağlanması, acil durum halinde gerekli müdahalelerin yapılması

İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.

Kişisel verileriniz ibraz etmiş olduğunuz kimlik belgesi, sözlü iletişim ile ve CCTV ile alınan görüntü kaydı aracılığıyla ve otomatik olmayan yöntemlerle toplanmaktadır. CCTV kayıtlarına yalnızca yetkisi olan güvenlik birimi çalışanları erişebilmektedir. Bu kişisel veriler, hukuki bir ihtilafa konu olması ya da suç ya da hukuka aykırılık durumunda yetkili kamu kurum ve kuruluşlarıyla paylaşılacaktır.

1.1.1. WIFI Hizmeti Kullanıcılarının Kişisel Verilerinin İşlenmesi

SOCAR Türkiye’nin fiziksel ofislerini ziyaret eden ve WIFI hizmetinden faydalanmak isteyen gerçek kişilerin aşağıdaki kişisel verileri işlenmektedir:

 • Ad, soyadı
 • Telefon numarası
 • Kullanıcı adı ve şifre
 • Erişim kayıtları ve trafik bilgileri Kendi iç ağlarında dağıtılan IP adres bilgilerini, kullanıma başlama ve bitiş zamanını ve bu IP adreslerini kullanan bilgisayarların tekil ağ cihaz numarasını (MAC adresi) gösteren bilgileri, hedef IP adresi, bir veya birden fazla IP adresinin portlar aracılığı ile kullanıcılara paylaştırılması yöntemi ile sunulan internet erişim hizmetinde kullanıcıya tahsis edilen gerçek IP ve port bilgileri

WIFI hizmetinin kullanılması kapsamında işlenen kişisel verilerinize ilişkin detaylı aydınlatma metni hizmetten faydalanmak istediğinizde sunduğumuz elektronik form ile birlikte tarafınıza sunulmaktadır.

SÜREÇ

İŞLEME AMAÇLARI

HUKİKİ SEBEPLER

WIFI Hizmeti Kullanımı

Bilgi Güvenliği süreçlerinin yürütülmesi, erişim kayıtlarının elektronik ortamda 5651 sayılı Kanun’a uyum kapsamında kaydedilmesi, kısa mesaj servisi veya benzeri yöntem ile kullanıcıları tanıma yükümlülüklerin yerine getirilmesi, internet hizmetinden faydalanabilmenizin sağlanması

 • Kanunlarda açıkça öngörülmesi
 • Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması
 • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması

Kişisel verileriniz WIFI hizmetine erişiminiz kapsamında tarafınıza sunulan elektronik formlar aracılığıyla otomatik olmayan yöntemlerle ve erişim kayıtlarınız bilgi sistemleri ve elektronik araçlar ile otomatik yöntemlerle toplanmaktadır.

1.2. Web Sitesi Kullanıcılarının (Çevrimiçi ziyaretçi) Kişisel Verilerinin İşlenmesi

www.socar.com.tr ‘yi (“Websitesi”) ziyaret eden gerçek kişilerin aşağıdaki kişisel verileri işlenmektedir:

Kariyer sayfası ve iletişim formu aracılığıyla işlenen kişisel verilerinize ilişkin detaylı aydınlatma metinleri, ilgili elektronik formları doldurduğunuz esnada tarafınıza sunulmaktadır.

Çerezlere ilişkin detaylı bilgi için SOCAR Türkiye Çerez Politikası’nı inceleyebilirsiniz.

SÜREÇ

İŞLEME AMAÇLARI

HUKİKİ SEBEPLER

Çevrimiçi Ziyaret

Bilgi Güvenliği süreçlerinin yürütülmesi, tarafınıza sunulan formlar aracılığıyla SOCAR Türkiye ile iletişiminizin sağlanması, taleplerinizin yönetilmesi, websitesinde yapılması gereken iyileştirmelerin tespiti, 5651 sayılı Kanun’a uyumun sağlanması

 • Kanunlarda açıkça öngörülmesi
 • Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması
 • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması

Kişisel verileriniz kariyer sayfasında yer alan form ve iletişim formu aracılığıyla otomatik olmayan yöntemlerle, çevrimiçi ziyaretinize ilişkin diğer kişisel verileriniz bilgi sistemleri ve elektronik araçlar ile otomatik yöntemlerle toplanmaktadır.

1.3. İş Ortağı/Tedarikçi/Müşteri Yetkilileri ve Çalışanları

SOCAR Türkiye’nin iş ortağı yetkilisi ya da çalışanı iseniz aşağıdaki kişisel verileriniz işlenecektir:

 • Kimlik Bilgileri (Ad – Soyad, T.C. Kimlik Numarası, Kimlik Fotokopisi, İmza, Unvan)
 • İletişim Bilgileri (E-Posta Adresi, Cep Telefonu Numarası)
 • İşlem Bilgileri (Talepler, Yapılan Yazışmalar, Toplantı Notları)
 • Finans Bilgileri (IBAN/Banka Hesap Bilgisi, Finansal Kayıtlar, Faturalar)
 • Risk Yönetimi Bilgileri

SOCAR Türkiye’nin gerçek kişi iş ortağı, tedarikçisi ya da müşterisi iseniz finans bilgileriniz işlenecektir; aksi halde işlenecek finans bilgileri yetkilisi ya da çalışanı olduğunuz şirkete ait bilgilerden ibaret olacak olup bu veriler kişisel veri niteliği taşımamaktadır.

Kimlik fotokopiniz ile elde edilen din veriniz ve kan grubu veriniz ticari ilişki kapsamında işlenmeyecektir. Dilerseniz kimliğinizin ilgili kısımlarını maskeleyerek SOCAR Türkiye’ye iletebilirsiniz. Kan grubu veriniz, ihtiyaç halinde ve açık rızanıza gerek bulunmaksızın, ziyaret süreçleriniz kapsamında acil durum süreçlerinde tarafınıza gerekli tıbbi müdahalenin yapılması amacıyla işlenebilir. SOCAR Türkiye ile kurduğunuz ticari ilişki kapsamında işlenen kişisel verilerinize ilişkin detaylı aydınlatma metni sözleşme süreçlerinde bilginize sunulacaktır.

SÜREÇ

İŞLEME AMAÇLARI

HUKİKİ SEBEPLER

Müşterini Tanı (KYC) Süreçleri

Faaliyetlerin uluslararası yönetmelik ve gereksinimlere uygun olarak yürütülmesi, ticari ilişki kurulan tarafların imza ve işlem yetkililerinin tespit edilmesi, ticari taraf risk değerlendirmelerinin yapılması

 • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.

Finans ve Muhasebe Süreçleri

Finans ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi ile gerekli kayıtların tutulması

 • Kanunlarda açıkça öngörülmesi

Sözleşme Süreçleri

Sözleşme Süreçlerinin Takibi ve İcrası

 • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması.

Yazışma ve Toplantı Süreçleri

İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi, kurulan ticari ilişki kapsamında gerekli yazışma ve toplantıların gerçekleştirilmesi, talep ve şikâyetlerinizin yönetimi

 • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması.

Hukuki İhtilaflar ve Resmi Denetimler

Herhangi bir hukuki ihtilaf halinde ispat yükümlülüğümüzün yerine getirilmesi ve dava, soruşturma, icra süreçlerinin yürütülmesi ile resmi denetimler kapsamında yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına bilgi verme yükümlülüğümüz kapsamında gerekli dokümantasyonun hazırlanması

 • Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması.
 • Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması.

Kişisel verileriniz SOCAR Türkiye ile gerçekleştirdiğiniz elektronik ya da fiziksel yazışmalar, sözleşme süreçlerinde ibraz ettiğiniz dokümanlar (vekâletnameler, imza sirküleri vb.) kapsamında otomatik olmayan yöntemlerle işlenecektir.

1.4. SOCAR Türkiye Çalışanları, Çalışan Adayları ve Stajyerler

SOCAR Türkiye bünyesindeki çalışanlar ve stajyerlere ait işlenen kişisel veriler hakkında ayrıntılı bilgiler kendilerine sunulmaktadır ve kendilerine bu konuda ayrıntılı bilgilendirme yapılmıştır.

2. KİŞİSEL VERİLERİN AKTARIMI:

Kişisel verileriniz, KVKK’nın kişisel verilerin aktarılmasına ilişkin hükümlerine uygun olarak işbu Aydınlatma Metni’nde yer alan amaçların gerektirdiği ölçüde ve faaliyetlerimiz kapsamında uymakla yükümlü olduğumuz mevzuat ile resmi denetimler kapsamında kişisel verilerin aktarımını gerektiren hallerle sınırlı olmak üzere aktarılır.

 • Fiziksel ziyaretçilere ilişkin kişisel veriler herhangi bir hukuki ihtilaf ya da ziyaretiniz esnasında oluşan hukuka aykırı bir durum olması halinde resmi kamu kurum ve kuruluşlarıyla “Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması” ile “Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması” hukuki sebebine dayalı olarak paylaşılır.
 • Çevrimiçi ziyaretçilere ve WIFI hizmeti kullanıcılarına ilişkin kişisel veriler mevzuata uyum amacıyla resmi kamu kurum ve kuruluşları ile “Kanunlarda açıkça öngörülmesi” ile “Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması” hukuki sebeplerine dayalı olarak aktarılır.
 • İş ortakları, tedarikçiler ve müşterilere ilişkin kişisel veriler resmi denetimler ve iç denetim süreçleri kapsamında resmi kamu kurum ve kuruluşları ile SOCAR Türkiye ile arasında gizlilik sözleşmeleri ve/veya veri aktarım protokolleri bulunan danışmanlar ile hukuk büroları ve avukatlar ile “Kanunlarda açıkça öngörülmesi” ile “İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” hukuki sebeplerine dayalı olarak aktarılır.
 • SOCAR Türkiye tüm iştirakleri ve grup şirketleri ile entegre veri kayıt sistemleri kullanmaktadır. Veri kayıt sistemlerinde saklanan kişisel verileriniz, altyapı entegrasyonları sebebiyle SOCAR Türkiye’nin iştirak ve grup şirketleriyle “İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” hukuki sebebine dayalı olarak aktarılmaktadır.
 • Kişisel verileriniz, SOCAR Türkiye’ye bilişim teknolojileri, sunucu, fiziksel mekân güvenliğini sağlamak amacıyla ürün ve destek hizmeti sunan tedarikçiler ile “İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” hukuki sebebine dayalı olarak aktarılmaktadır.

SOCAR Türkiye, aktardığı kişisel verilerinizin güvenliğini sağlamak amacıyla veri işleyen üçüncü taraflar ile gizlilik sözleşmeleri ve veri aktarım protokolleri imzalar. Kişisel verilerinizin SOCAR Türkiye tarafından yurt dışına aktarılacak olması halinde tarafınıza sürece ilişkin aydınlatma metni ayrıca sunulacak ve kişisel verilerinizin yurt dışına aktarılabilmesi için açık rızanız talep edilecektir.

3. KİŞİSEL VERİLERİNİZE İLİŞKİN HAKLARINIZ VE BAŞVURU:

SOCAR Terminal tarafından kişisel verileriniz, İnternet Sitesi’ni kullanımınız sırasında Çerezler (Cookie) vasıtasıyla veya Veri Sahipleri olarak sizlerin ilgili yerleri doldurmanız yoluyla toplanır.
SOCAR Terminal olarak kişisel verilerinizi, taleplerinizi/önerilerinizi/şikâyetlerinizi değerlendirmek, çözümlemek ve yanıtlamak amacıyla kullanabiliriz. Bunun yanında toplanan kişisel verileriniz hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirebilmek, Veri Sahiplerine yönelik kullanım alışkanlıklarının tespiti, pazarlama ve satış faaliyetleri yapılması, insan kaynakları yönetimi, İnternet Sitesi’nin geliştirilmesi, iyileştirilmesi ve yazılım kaynaklı hataların giderilmesi gibi amaçlarla işlenebilir.

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileriniz işlenmişse, buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bu amaca uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini talep etme,
 • İlgili mevzuatta öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • İlgili mevzuat uyarınca yapılan düzeltme, silme ve yok edilme işlemlerinin, kişisel verilerinizin paylaşıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen kişisel verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle sizin aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde, zararın giderilmesini talep etme

haklarına sahipsiniz.

Kanun kapsamında, kişisel verilerinizle ilgili başvurularınızı aşağıda belirtilen kanallardan birini kullanarak;

 • Vadistanbul Bulvar, Ayazağa Mah. Azerbaycan Cad. No: 109-E, 1D Blok, 34485, Sarıyer / İstanbul adresine kimlik teyidinizin yapılması kaydıyla bizzat ya da posta yolu ile “SOCAR Türkiye Uyum Birimi’nin dikkatine” ibaresiyle;
 • Güvenli elektronik imza veya mobil imzanız ile SOCAR Türkiye’nin compliance@socar.com.tr adresine “Veri Sahibi Başvurusu” başlığıyla veya
 • Kimlik teyidinizin yapılması kaydıyla ilgili mevzuatta belirtilen diğer usuller ile tarafımıza iletebilirsiniz.

SOCAR Türkiye, KVKK’nın 13. maddesine uygun olarak, başvuru taleplerini, talebin niteliğine göre en geç 30 (otuz) gün içinde sonuçlandıracaktır. İşlemin maliyet gerektirmesi halinde, KVK Kurulu tarafından belirlenen tarife uygulanacaktır. Talebin reddedilmesi halinde, ret nedeni/nedenleri yazılı olarak veya elektronik ortamda gerekçelendirilecektir.