Konut Harici Abone

Konut Harici Abone

Doğal Gaz Bağlantı Anlaşması

Yurt içinde herhangi bir üretim şirketi, ithalat şirketi, dağıtım şirketi veya toptan satış şirketi ile doğal gaz alım-satım sözleşmesi yapma serbestisine sahip gerçek veya tüzel kişiye serbest tüketici denir. EPDK’nın belirlediği limitin üstünde yıllık gaz çekişi olan müşteriler, Serbest Tüketici konumundadır. Bu yıllık limitin altında gaz çekişi olan müşteriler ise Serbest Olmayan Tüketici (Abone) konumundadır.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu’nun 13/12/2012 tarihli toplantısında; Doğal Gaz Piyasasında gerçek ve tüzel kişilerin serbest tüketici statüsü kazanmaları ve bu statüden çıkmalarına, bu statüden kaynaklanan hakların kullanımına ve bu hakların kullanımına bağlı olarak serbest tüketiciler ile lisans sahibi tüzel kişilerin hak ve yükümlülüklerine ilişkin olarak, bu konuda yeni bir düzenleme yapılıncaya kadar uygulanmak üzere, alınan karara buradan ulaşabilirsiniz.

Serbest tüketici limitleri ile ilgili kurul kararına buradan ulaşabilirsiniz.

Serbest müşteri olmak isteyenler, üretim (buhar, proses), ısınma ve mutfak amacıyla doğal gaz kullanım talebi için Doğal Gaz Başvuru Dilekçesi, Mal ve Hizmet Üretim Amaçlı Müşteri Bilgi Formu ve Münferit Bağlantı Talep Formu'nu doldurarak Bursagaz’a müracaat edebilir.

Bursagaz tarafından yapılan incelemelerin ardından doğal gaz kullanımınızın uygun bulunması halinde size abone bağlantı bedeli bildirilir ve kabul ettiğiniz taktirde bağlantı anlaşması imzalanır. İncelemenin olumsuz olması durumunda ise olumsuzluk gerekçesini içerir bir yazı ile başvuru sahibine bilgi verilmektedir.

Abonelik için Gerekli Evraklar

  1. Mülk sahibi için tapu / Kiracı için kira kontratı fotokopisi ve noter onaylı muvaffakatname (doğal gaz veya Bursagaz ibaresi geçmelidir.)
  2. Vergi Levhası Fotokopisi
  3. Ticaret Sicil Gazetesi Fotokopisi
  4. İmza Sirküleri Fotokopisi
  5. Şirket kaşesi
  6. Yetkili Kişi Kimlik Fotokopisi
  7. Üçüncü şahısların başvurması durumunda kimlik fotokopisi, noterden alınan imza beyannamesi ve vekâletname (doğal gaz veya Bursagaz ibaresi geçmelidir.)
  8. Son altı ay içerisinde alınmış faaliyet belgesi