Doğal Gaz Bağlantı Anlaşması

Doğal Gaz Bağlantı Anlaşması

Doğal Gaz Bağlantı Anlaşması

Doğal gaz bağlantı anlaşması yapılması ve doğal gaz dağıtım şebekesi hattının bina iç tesisatına bağlanması için gerekli hattın projelendirilmesi, imalatı, kontrol ve onay işlemlerini kapsar. Bu işlemler için bağımsız bölüm maliki ya da yetkili temsilcisi tarafından bağlantı anlaşması imzalanır ve işlem esnasında EPDK (Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu) tarafından belirlenen Abone Bağlantı Bedeli alınır.

Bursagaz ile yapacağınız Bağlantı Anlaşması örneğine buradan ulaşabilirsiniz.

Abone Bağlantı Bedeli: Dağıtım şebekesinin abone iç tesisatına bağlantısı için gereken proje, işçilik, malzeme, kontrol ve onay harcamaları ile sayaç bedeli toplamının abone başına düşen payını ifade eden sabit bedeldir. Bu bedel bir defaya mahsus olmak üzere tahsil edilir ve servis hattının imalatına başlandıktan sonra bedelin iadesi yapılamaz.

Abone Bağlantı ve Güvence Bedelini buradan hesaplayabilirsiniz.

Bağlantı anlaşması işleminizi, Bursagaz Müşteri Hizmetleri Merkezi’ne gerekli evraklar ile birlikte şahsen başvurarak gerçekleştirebilirsiniz. Binanızda doğal gaz servis kutusunun olmaması halinde servis kutusu bağlantısı, Bursagaz tarafından yasal süre içerisinde yapılacaktır.

Doğal gaz hattı verebileceğimiz sokaklar imarlı olmak zorundadır. Söz konusu adreste imar yok ise 1/1000 ölçekli onaylı imar planı çıktığı takdirde gaz bağlantı talebi değerlendirilebilir.

Doğal Gaz Bağlantı Anlaşması için gerekli evraklar

 1. Daire sahibinin T.C. Kimlik numaralı nüfus cüzdan fotokopisi
 2. Web Tapu
 3. Bina yapı ruhsat fotokopisi
 4. Su veya elektrik faturası
 5. Bina bildirim kayıt dökümü
 6. Numarataj belgesi
 7. Ticari aboneler için vergi levhası, imza sirküleri, kaşe
 8. Üretim ya da hizmet sunan bir işletme (mal ve hizmet üreten ticari) ise, yetkili iç tesisat firması tarafından verilen izometri belgesi
 9. İşlemler vekâleten yapılacak ise vekâletname (vekâletnamede doğal gaz veya Bursagaz ibaresi geçmelidir.)
 1. Bina yapı ruhsat fotokopisi,
 2. Abonelik yapacak kişi arsa sahibi ise kimliği, müteahhidi ise vergi levhası, imza sirküleri ve kaşe, apartman yöneticisi ise apartman karar defterinde kendisinin abonelik yapmaya yetkili kılındığına dair karar ve kimlik fotokopisi
 3. *Yukarıda belirtilen kişilere ait abonelik işlemlerinin üçüncü taraflarca yapılması halinde noterden vekaletname (vekâletnamede doğal gaz veya Bursagaz ibaresi geçmelidir.)

 1. Talep ve yetki belgesi
 2. Web Tapu
 3. Bina yapı ruhsat fotokopisi
 4. Su veya elektrik faturası
 5. Yetkili iç tesisat firması tarafından verilen izometri belgesi
 6. Vakıf ve dernekler için abone olacak adrese ait karar alındığını gösterir noter tasdikli karar defteri