Fiyat Tarifesi

Fiyat Tarifesi

2023 Fiyat Tarifesi Bilgileri

ABONE (Konut Tüketimi) Perakende Satış Fiyatları
Yıllık Tüketim
Miktarı Aralığı
Tarife Türü Gaz Alış Fiyatı ÖTV
(Özel Tüketim Vergisi)
SKB
(Sistem Kullanım Bedeli)
SKB
(TL/kWh)
Satış Fiyatı
(KDV Hariç)
Satış Fiyatı
(TL/kwh)
Satış Fiyatı
(KDV Dahil)
0-100.000 Sm³ Konut 4,080634 TL 0,023 TL 0,752136 TL 0,07068947 TL 4,855770 TL 0,45636936 TL 5,729809 TL
100.001-300.000 Sm³ Konut 4,080634 TL 0,023 TL 0,328827 TL 0,03090479 TL 4,432461 TL 0,41658468 TL 5,230304 TL
Serbest Tüketici ve Elektrik Üretimi Amacı Dışındaki Kulanım için Perakende Satış Fiyatları
Yıllık Tüketim
Miktarı Aralığı
Tarife Türü Gaz Alış Fiyatı ÖTV
(Özel Tüketim Vergisi)
SKB
(Sistem Kullanım Bedeli)
SKB
(TL/kWh)
Satış Fiyatı
(KDV Hariç)
Satış Fiyatı
(TL/kwh)
Satış Fiyatı
(KDV Dahil)
0-100.000 Sm³ Mesken Dışı 7,124995 TL 0,023 TL 0,752136 TL 0,07068947 TL 7,900131 TL 0,74249352 TL 9,322155 TL
100.001-300.000 Sm³ Mesken Dışı 7,124995 TL 0,023 TL 0,328827 TL 0,03090479 TL 7,476822 TL 0,70270883 TL 8,822650 TL
0-100.000 Sm³ Konaklama 8,906244 TL 0,023 TL 0,752136 TL 0,07068947 TL 9,681380 TL 0,90990414 TL 11,424028 TL
100.001-300.000 Sm³ Konaklama 8,906244 TL 0,023 TL 0,328827 TL 0,03090479 TL 9,258071 TL 0,87011945 TL 10,924524 TL
300.001-1.000.000 Sm³ Serbest Tüketici 9,478424 TL 0,023 TL 0,328827 TL 0,03090479 TL 9,830251 TL 0,92389577 TL 11,599696 TL
1.000.001-10.000.000 Sm³ Serbest Tüketici 9,478424 TL 0,023 TL 0,146964 TL 0,01381241 TL 9,648388 TL 0,90680338 TL 11,385098 TL
10.000.001-100.000.000 Sm³ Serbest Tüketici 9,478424 TL 0,023 TL 0,063368 TL 0,00595564 TL 9,564792 TL 0,89894662 TL 11,286455 TL
100.000.001 Sm³ ve üzeri Serbest Tüketici 9,478424 TL 0,023 TL 0,025676 TL 0,00241316 TL 9,527100 TL 0,89540414 TL 11,241978 TL
300.001m3 Üstü Konut Tüketimi için Perakende Satış Fiyatları
Yıllık Tüketim
Miktarı Aralığı
Tarife Türü Gaz Alış Fiyatı ÖTV
(Özel Tüketim Vergisi)
SKB
(Sistem Kullanım Bedeli)
SKB
(TL/kWh)
Satış Fiyatı
(KDV Hariç)
Satış Fiyatı
(TL/kwh)
Satış Fiyatı
(KDV Dahil)
0-1.000.000 Sm³ Serbest-Konut 4,080634 TL 0,023 TL 0,328827 TL 0,03090479 TL 4,432461 TL 0,41658468 TL 5,230304 TL
1.000.001-10.000.000 Sm³ Serbest-Konut 4,080634 TL 0,023 TL 0,146964 TL 0,01381241 TL 4,250598 TL 0,39949229 TL 5,015706 TL
Serbest Tüketici ve Elektrik Üretimi Amaçlı Kullanım için Perakende Satış Fiyatları
Yıllık Tüketim
Miktarı Aralığı
Tarife Türü Gaz Alış Fiyatı ÖTV
(Özel Tüketim Vergisi)
SKB
(Sistem Kullanım Bedeli)
SKB
(TL/kWh)
Satış Fiyatı
(KDV Hariç)
Satış Fiyatı
(TL/kwh)
Satış Fiyatı
(KDV Dahil)
0-100.000 Sm³ Serbest-Elektrik 10,000000 TL 0,023 TL 0,752136 TL 0,07068947 TL 10,775136 TL 1,01270075 TL 12,714660 TL
100.001-1.000.000 Sm³ Serbest-Elektrik 10,000000 TL 0,023 TL 0,328827 TL 0,03090479 TL 10,351827 TL 0,97291607 TL 12,215156 TL
1.000.001-10.000.000 Sm³ Serbest-Elektrik 10,000000 TL 0,023 TL 0,146964 TL 0,01381241 TL 10,169964 TL 0,95582368 TL 12,000558 TL
10.000.001-100.000.000 Sm³ Serbest-Elektrik 10,000000 TL 0,023 TL 0,063368 TL 0,00595564 TL 10,086368 TL 0,94796692 TL 11,901914 TL
100.000.001 Sm³ ve üzeri Serbest-Elektrik 10,000000 TL 0,023 TL 0,025676 TL 0,00241316 TL 10,048676 TL 0,94442444 TL 11,857438 TL
ABONE (Konut Tüketimi) Perakende Satış Fiyatları
Yıllık Tüketim
Miktarı Aralığı
Tarife Türü Gaz Alış Fiyatı ÖTV
(Özel Tüketim Vergisi)
SKB
(Sistem Kullanım Bedeli)
SKB
(TL/kWh)
Satış Fiyatı
(KDV Hariç)
Satış Fiyatı
(TL/kwh)
Satış Fiyatı
(KDV Dahil)
0-100.000 Sm³ Konut 4,080634 TL 0,023 TL 0,735298 TL 0,06910695 TL 4,838932 TL 0,45478684 TL 5,709940 TL
100.001-300.000 Sm³ Konut 4,080634 TL 0,023 TL 0,321465 TL 0,03021288 TL 4,425099 TL 0,41589276 TL 5,221617 TL
Serbest Tüketici ve Elektrik Üretimi Amacı Dışındaki Kulanım için Perakende Satış Fiyatları
Yıllık Tüketim
Miktarı Aralığı
Tarife Türü Gaz Alış Fiyatı ÖTV
(Özel Tüketim Vergisi)
SKB
(Sistem Kullanım Bedeli)
SKB
(TL/kWh)
Satış Fiyatı
(KDV Hariç)
Satış Fiyatı
(TL/kwh)
Satış Fiyatı
(KDV Dahil)
0-100.000 Sm³ Mesken Dışı 7,124995 TL 0,023 TL 0,735298 TL 0,06910695 TL 7,883293 TL 0,74091100 TL 9,302286 TL
100.001-300.000 Sm³ Mesken Dışı 7,124995 TL 0,023 TL 0,321465 TL 0,03021288 TL 7,469460 TL 0,70201692 TL 8,813963 TL
0-100.000 Sm³ Konaklama 8,906244 TL 0,023 TL 0,735298 TL 0,06910695 TL 9,664542 TL 0,90832162 TL 11,404160 TL
100.001-300.000 Sm³ Konaklama 8,906244 TL 0,023 TL 0,321465 TL 0,03021288 TL 9,250709 TL 0,86942754 TL 10,915837 TL
300.001-1.000.000 Sm³ Serbest Tüketici 9,478424 TL 0,023 TL 0,321465 TL 0,03021288 TL 9,822889 TL 0,92320385 TL 11,591009 TL
1.000.001-10.000.000 Sm³ Serbest Tüketici 9,478424 TL 0,023 TL 0,143674 TL 0,01350320 TL 9,645098 TL 0,90649417 TL 11,381216 TL
10.000.001-100.000.000 Sm³ Serbest Tüketici 9,478424 TL 0,023 TL 0,061949 TL 0,00582227 TL 9,563373 TL 0,89881325 TL 11,284780 TL
100.000.001 Sm³ ve üzeri Serbest Tüketici 9,478424 TL 0,023 TL 0,025101 TL 0,00235912 TL 9,526525 TL 0,89535009 TL 11,241300 TL
300.001m3 Üstü Konut Tüketimi için Perakende Satış Fiyatları
Yıllık Tüketim
Miktarı Aralığı
Tarife Türü Gaz Alış Fiyatı ÖTV
(Özel Tüketim Vergisi)
SKB
(Sistem Kullanım Bedeli)
SKB
(TL/kWh)
Satış Fiyatı
(KDV Hariç)
Satış Fiyatı
(TL/kwh)
Satış Fiyatı
(KDV Dahil)
0-1.000.000 Sm³ Serbest-Konut 4,080634 TL 0,023 TL 0,321465 TL 0,03021288 TL 4,425099 TL 0,41589276 TL 5,221617 TL
1.000.001-10.000.000 Sm³ Serbest-Konut 4,080634 TL 0,023 TL 0,143674 TL 0,01350320 TL 4,247308 TL 0,39918308 TL 5,011823 TL
Serbest Tüketici ve Elektrik Üretimi Amaçlı Kullanım için Perakende Satış Fiyatları
Yıllık Tüketim
Miktarı Aralığı
Tarife Türü Gaz Alış Fiyatı ÖTV
(Özel Tüketim Vergisi)
SKB
(Sistem Kullanım Bedeli)
SKB
(TL/kWh)
Satış Fiyatı
(KDV Hariç)
Satış Fiyatı
(TL/kwh)
Satış Fiyatı
(KDV Dahil)
0-100.000 Sm³ Serbest-Elektrik 10,000000 TL 0,023 TL 0,735298 TL 0,06910695 TL 10,758298 TL 1,01111823 TL 12,694792 TL
100.001-1.000.000 Sm³ Serbest-Elektrik 10,000000 TL 0,023 TL 0,321465 TL 0,03021288 TL 10,344465 TL 0,97222415 TL 12,206469 TL
1.000.001-10.000.000 Sm³ Serbest-Elektrik 10,000000 TL 0,023 TL 0,143674 TL 0,01350320 TL 10,166674 TL 0,95551447 TL 11,996675 TL
10.000.001-100.000.000 Sm³ Serbest-Elektrik 10,000000 TL 0,023 TL 0,061949 TL 0,00582227 TL 10,084949 TL 0,94783355 TL 11,900240 TL
100.000.001 Sm³ ve üzeri Serbest-Elektrik 10,000000 TL 0,023 TL 0,025101 TL 0,00235912 TL 10,048101 TL 0,94437039 TL 11,856759 TL
ABONE (Konut Tüketimi) Perakende Satış Fiyatları
Yıllık Tüketim
Miktarı Aralığı
Tarife Türü Gaz Alış Fiyatı ÖTV
(Özel Tüketim Vergisi)
SKB
(Sistem Kullanım Bedeli)
SKB
(TL/kWh)
Satış Fiyatı
(KDV Hariç)
Satış Fiyatı
(TL/kwh)
Satış Fiyatı
(KDV Dahil)
0-100.000 Sm³ Konut 4,080634 TL 0,023 TL 0,712843 TL 0,06699652 TL 4,816477 TL 0,45267641 TL 5,683443 TL
100.001-300.000 Sm³ Konut 4,080634 TL 0,023 TL 0,311648 TL 0,02929023 TL 4,415282 TL 0,41497011 TL 5,210033 TL
Serbest Tüketici ve Elektrik Üretimi Amacı Dışındaki Kulanım için Perakende Satış Fiyatları
Yıllık Tüketim
Miktarı Aralığı
Tarife Türü Gaz Alış Fiyatı ÖTV
(Özel Tüketim Vergisi)
SKB
(Sistem Kullanım Bedeli)
SKB
(TL/kWh)
Satış Fiyatı
(KDV Hariç)
Satış Fiyatı
(TL/kwh)
Satış Fiyatı
(KDV Dahil)
0-100.000 Sm³ Mesken Dışı 7,124995 TL 0,023 TL 0,712843 TL 0,06699652 TL 7,860838 TL 0,73880056 TL 9,275789 TL
100.001-300.000 Sm³ Mesken Dışı 7,124995 TL 0,023 TL 0,311648 TL 0,02929023 TL 7,459643 TL 0,70109427 TL 8,802379 TL
0-100.000 Sm³ Konaklama 8,906244 TL 0,023 TL 0,712843 TL 0,06699652 TL 9,642087 TL 0,90621118 TL 11,377663 TL
100.001-300.000 Sm³ Konaklama 8,906244 TL 0,023 TL 0,311648 TL 0,02929023 TL 9,240892 TL 0,86850489 TL 10,904253 TL
300.001-1.000.000 Sm³ Serbest Tüketici 11,850000 TL 0,023 TL 0,311648 TL 0,02929023 TL 12,184648 TL 1,14517368 TL 14,377885 TL
1.000.001-10.000.000 Sm³ Serbest Tüketici 11,850000 TL 0,023 TL 0,139286 TL 0,01309079 TL 12,012286 TL 1,12897425 TL 14,174497 TL
10.000.001-100.000.000 Sm³ Serbest Tüketici 11,850000 TL 0,023 TL 0,060057 TL 0,00564445 TL 11,933057 TL 1,12152791 TL 14,081007 TL
100.000.001 Sm³ ve üzeri Serbest Tüketici 11,850000 TL 0,023 TL 0,024334 TL 0,00228703 TL 11,897334 TL 1,11817049 TL 14,038854 TL
300.001m3 Üstü Konut Tüketimi için Perakende Satış Fiyatları
Yıllık Tüketim
Miktarı Aralığı
Tarife Türü Gaz Alış Fiyatı ÖTV
(Özel Tüketim Vergisi)
SKB
(Sistem Kullanım Bedeli)
SKB
(TL/kWh)
Satış Fiyatı
(KDV Hariç)
Satış Fiyatı
(TL/kwh)
Satış Fiyatı
(KDV Dahil)
0-1.000.000 Sm³ Serbest-Konut 4,080634 TL 0,023 TL 0,311648 TL 0,02929023 TL 4,415282 TL 0,41497011 TL 5,210033 TL
1.000.001-10.000.000 Sm³ Serbest-Konut 4,080634 TL 0,023 TL 0,139286 TL 0,01309079 TL 4,242920 TL 0,39877068 TL 5,006646 TL
Serbest Tüketici ve Elektrik Üretimi Amaçlı Kullanım için Perakende Satış Fiyatları
Yıllık Tüketim
Miktarı Aralığı
Tarife Türü Gaz Alış Fiyatı ÖTV
(Özel Tüketim Vergisi)
SKB
(Sistem Kullanım Bedeli)
SKB
(TL/kWh)
Satış Fiyatı
(KDV Hariç)
Satış Fiyatı
(TL/kwh)
Satış Fiyatı
(KDV Dahil)
0-100.000 Sm³ Serbest-Elektrik 12,000000 TL 0,023 TL 0,712843 TL 0,06699652 TL 12,735843 TL 1,19697773 TL 15,028295 TL
100.001-1.000.000 Sm³ Serbest-Elektrik 12,000000 TL 0,023 TL 0,311648 TL 0,02929023 TL 12,334648 TL 1,15927143 TL 14,554885 TL
1.000.001-10.000.000 Sm³ Serbest-Elektrik 12,000000 TL 0,023 TL 0,139286 TL 0,01309079 TL 12,162286 TL 1,14307199 TL 14,351497 TL
10.000.001-100.000.000 Sm³ Serbest-Elektrik 12,000000 TL 0,023 TL 0,060057 TL 0,00564445 TL 12,083057 TL 1,13562566 TL 14,258007 TL
100.000.001 Sm³ ve üzeri Serbest-Elektrik 12,000000 TL 0,023 TL 0,024334 TL 0,00228703 TL 12,047334 TL 1,13226823 TL 14,215854 TL
ABONE (Konut Tüketimi) Perakende Satış Fiyatları
Yıllık Tüketim
Miktarı Aralığı
Tarife Türü Gaz Alış Fiyatı ÖTV
(Özel Tüketim Vergisi)
SKB
(Sistem Kullanım Bedeli)
SKB
(TL/kWh)
Satış Fiyatı
(KDV Hariç)
Satış Fiyatı
(TL/kwh)
Satış Fiyatı
(KDV Dahil)
0-100.000 Sm³ Konut 4,080634 TL 0,023 TL 0,668395 TL 0,06281908 TL 4,772029 TL 0,44849897 TL 5,630994 TL
100.001-300.000 Sm³ Konut 4,080634 TL 0,023 TL 0,292216 TL 0,02746391 TL 4,395850 TL 0,41314380 TL 5,187103 TL
Serbest Tüketici ve Elektrik Üretimi Amacı Dışındaki Kulanım için Perakende Satış Fiyatları
Yıllık Tüketim
Miktarı Aralığı
Tarife Türü Gaz Alış Fiyatı ÖTV
(Özel Tüketim Vergisi)
SKB
(Sistem Kullanım Bedeli)
SKB
(TL/kWh)
Satış Fiyatı
(KDV Hariç)
Satış Fiyatı
(TL/kwh)
Satış Fiyatı
(KDV Dahil)
0-100.000 Sm³ Mesken Dışı 7,124995 TL 0,023 TL 0,668395 TL 0106281908 TL 7,816390 TL 0,73462312 TL 9,223340 TL
100.001-300.000 Sm³ Mesken Dışı 7,124995 TL 0,023 TL 0,292216 TL 0,02746391 TL 7,440211 TL 0,69926795 TL 8,779449 TL
0-100.000 Sm³ Konaklama 8,906244 TL 0,023 TL 0,668395 TL 0,06281908 TL 9,597639 TL 0,90203374 TL 11,325214 TL
100.001-300.000 Sm³ Konaklama 8,906244 TL 0,023 TL 0,292216 TL 0,02746391 TL 9,221460 TL 0,86667857 TL 10,881323 TL
300.001-1.000.000 Sm³ Serbest Tüketici 13,727515 TL 0,023 TL 0,292216 TL 0,02746391 TL 14,042731 TL 1,31980555 TL 16,570423 TL
1.000.001-10.000.000 Sm³ Serbest Tüketici 13,727515 TL 0,023 TL 0,130601 TL 0,01227453 TL 13,881116 TL 1,30461617 TL 16,379717 TL
10.000.001-100.000.000 Sm³  Serbest Tüketici 13,727515 TL 0,023 TL 0,056312 TL 0,00529248 TL  13,806827 TL 1,29763412 TL 16,292056 TL
100.000.001 Sm³ ve üzeri Serbest Tüketici 13,727515 TL 0,023 TL 0,022817 TL 0,00214445 TL 13,773332 TL 1,29448609 TL 16,252532 TL
300.001m3 Üstü Konut Tüketimi için Perakende Satış Fiyatları
Yıllık Tüketim
Miktarı Aralığı
Tarife Türü Gaz Alış Fiyatı ÖTV
(Özel Tüketim Vergisi)
SKB
(Sistem Kullanım Bedeli)
SKB
(TL/kWh)
Satış Fiyatı
(KDV Hariç)
Satış Fiyatı
(TL/kwh)
Satış Fiyatı
(KDV Dahil)
0-1.000.000 Sm³ Serbest-Konut 4,080634 TL 0,023 TL 0,292216 TL 0,02746391 TL 4,395850 TL 0,41314380 TL 5,187103 TL
1.000.001 -10.000.000 Sm³ Serbest-Konut 4,080634 TL 0,023 TL 0,130601 TL 0,01227453 TL 4,234235 TL 0,39795442 TL 4,996397 TL
Serbest Tüketici ve Elektrik Üretimi Amaçlı Kullanım için Perakende Satış Fiyatları
Yıllık Tüketim
Miktarı Aralığı
Tarife Türü Gaz Alış Fiyatı ÖTV
(Özel Tüketim Vergisi)
SKB
(Sistem Kullanım Bedeli)
SKB
(TL/kWh)
Satış Fiyatı
(KDV Hariç)
Satış Fiyatı
(TL/kwh)
Satış Fiyatı
(KDV Dahil)
0-100.000 Sm³ Serbest-Elektrik 15,000000 TL 0,023 TL 0,668395 TL 0,06281908 TL 15,691395 TL 1,47475517 TL 18,515846 TL
100.001-1.000.000 Sm³ Serbest-Elektrik 15,000000 TL 0,023 TL 0,292216 TL 0,02746391 TL 15,315216 TL 1,43940000 TL 18,071955 TL
1.000.001 -10.000.000 Sm³ Serbest-Elektrik 15,000000 TL 0,023 TL 0,130601 TL 0,01227453 TL 15,153601 TL 1,42421062 TL 17,881249 TL
10.000.001-100.000.000 Sm³  Serbest-EIektrik 15,000000 TL 0,023 TL 0,056312 TL 0,00529248 TL 15,079312 TL 1,41722857 TL 17,793588 TL
100.000.001 Sm³ ve üzeri Serbest-Elektrik 15,000000 TL 0,023 TL 0,022817 TL 0,00214445 TL 15,045817 TL 1,41408055 TL 17,754064 TL
Ocak 2023 Fiyat Tarifesi
ABONE (Konut Tüketimi) Perakende Satış Fiyatları
Yıllık Tüketim
Miktarı Aralığı
Tarife Türü Gaz Alış Fiyatı ÖTV
(Özel Tüketim Vergisi)
SKB
(Sistem Kullanım Bedeli)
SKB
(TL/kWh)
Satış Fiyatı
(KDV Hariç)
Satış Fiyatı
(TL/kwh)
Satış Fiyatı
(KDV Dahil)
0-100 000 Sm³ Konut 4,080634 TL 0,023 TL 0,660600 TL 0,06208647 TL 4,764234 TL 0,44776635 TL 5,621796 TL
100.001-300.000 Sm³ Konut 4,080634 TL 0,023 TL 0,288808 TL 0,02714361 TL 4,392442 TL 0,41282350 TL 5,183082 TL
Serbest Tüketici ve Elektrik Üretimi Amacı Dışındaki Kulanım için Perakende Satış Fiyatları
Yıllık Tüketim
Miktarı Aralığı
Tarife Türü Gaz Alış Fiyatı ÖTV
(Özel Tüketim Vergisi)
SKB
(Sistem Kullanım Bedeli)
SKB
(TL/kWh)
Satış Fiyatı
(KDV Hariç)
Satış Fiyatı
(TL/kwh)
Satış Fiyatı
(KDV Dahil)
0-100.000 Sm³ Mesken Dışı 7,124995 TL 0,023 TL 0,660600 TL 0,06208647 TL 7,808595 TL 0,73389051 TL 9,214142 TL
100.001-300.000 Sm³ Mesken Dışı 7,124995 TL 0,023 TL 0,288808 TL 0,02714361 TL 7,436803 TL 0,69894765 TL 8,775428 TL
0-100.000 Sm³ Konaklama 8,906244 TL 0,023 TL 0,660600 TL 0,06208647 TL 9,589844 TL 0,90130113 TL 11,316016 TL
100.001-300.000 Sm³ Konaklama 8,906244 TL 0,023 TL 0,288808 TL 0,02714361 TL 9,218052TL 0,86635827 TL 10,877301 TL
300.001-1.000.000 Sm³ Serbest Tüketici 15,833334 TL 0,023 TL 0,288808 TL 0,02714361 TL 16,145142 TL 1,51740056 TL 19,051268 TL
1.000.001-10.000.000 Sm³ Serbest Tüketici 15,833334 TL 0,023 TL 0,129078 TL 0,01213139 TL 15,985412 TL 1,50238835 TL 18,862786 TL
10.000.001-100.000.000 Sm³  Serbest Tüketici 15,833334 TL 0,023 TL 0,055655 TL 0,00523073 TL 15,911989 TL 1,49548769 TL 18,776147 TL
100.000.001 Sm³ ve üzeri Serbest Tüketici 15,833334 TL 0,023 TL 0,022551 TL 0,00211945 TL 15,878885 TL 1,49237641 TL 18,737084 TL
300.001m3 Üstü Konut Tüketimi için Perakende Satış Fiyatları
Yıllık Tüketim
Miktarı Aralığı
Tarife Türü Gaz Alış Fiyatı ÖTV
(Özel Tüketim Vergisi)
SKB
(Sistem Kullanım Bedeli)
SKB
(TL/kWh)
Satış Fiyatı
(KDV Hariç)
Satış Fiyatı
(TL/kwh)
Satış Fiyatı
(KDV Dahil)
0-1.000.000 Srm³ Serbest-Konut 4,080634 TL 0,023 TL 0,288808 TL 0,02714361 TL 4,392442 TL 0,41282350 TL 5,183082 TL
1 000001-10.000.000 Sm³ Serbest-Konut 4,080634 TL 0,023 TL 0,129078 TL 0,01213139 TL 4,232712 TL 0,39781128 TL 4,994600 TL
Serbest Tüketici ve Elektrik Üretimi Amaçlı Kullanım için Perakende Satış Fiyatları
Yıllık Tüketim
Miktarı Aralığı
Tarife Türü Gaz Alış Fiyatı ÖTV
(Özel Tüketim Vergisi)
SKB
(Sistem Kullanım Bedeli)
SKB
(TL/kWh)
Satış Fiyatı
(KDV Hariç)
Satış Fiyatı
(TL/kwh)
Satış Fiyatı
(KDV Dahil)
0-100.000 Sm³ Serbest-Elektrik 18 000000 TL 0,023 TL 0,660600 TL 0,06208647 TL 18,683600 TL 1,75597744 TL 22 046648 TL
100.001-1.000.000 Sm³ Serbest-Elektrik 18,000000 TL 0,023 TL 0,288808 TL 0,02714361 TL 18,311808 TL 1,72103459 TL 21,607933 TL
1.000.001-10.000.000 Sm³ Serbest-Elektrik 18,000000 TL 0,023 TL 0,129078 TL 0,01213139 TL 18,152078 TL 1,70602237 TL 21,419452 TL
10.000.001-100.000.000 Sm³ Serbest-Elektrik 18 000000 TL 0,023 TL 0,055655 TL 0,00523073 TL 18,078655 TL 1,69912171 TL 21,332813 TL
100.000.001 Sm³ ve üzeri Serbest-Elektrik 18 000000 TL 0,023 TL 0,022551 TL 0,00211945 TL 18,045551 TL 1,69601043 TL 21,293750 TL

Bağlantı Bedelleri Tutar
Abone Bağlantı Bedeli (TL) 2135+KDV
İlave Abone Bağlantı Bedeli (TL/100 m2) 1857+KDV
Bağlantı Kontrol ve Onay Bedeli (İlk 100 metre için) (TL) 1457+KDV
Bağlantı Kontrol ve Onay Bedeli (İlave her 1 metre için) (TL) 9+KDV
Güvence Bedeli Kombi (TL/Adet) 1352
Güvence Bedeli Soba (TL/Konut) 1199
Güvence Bedeli Merkezi Sistem (TL/BBS) 1199
Güvence Bedeli Ocak (TL) 77
Güvence Bedeli Şofben (TL) 153
Ön Ödemeli Sayaç Değişimi (TL) 684+KDV
Sayaç Açma - Kapama Bedeli (TL) 66+KDV
Servis Kutusu Söküm Bedeli (TL) 581+KDV
İÇ TESİSAT İŞLEM BEDELLERİ
Sayaç Tipi TUTAR
G4, G6 (TL/Adet) 116+KDV
G10, G16, G25 (TL/Adet) 218+KDV
G40, G65, G100 (TL/Adet) 433+KDV
G160, G250, G400 (TL/Adet) 660+KDV
G400’den Büyük (TL/Adet) 889+KDV
Kolon Hattı (TL/Proje) 116+KDV
Ön Proje (TL/Proje) 39+KDV

2022 Yılı Fiyat Tarifesi için tıklayınız.

2021 Yılı Fiyat Tarifesi için tıklayınız.

2020 Yılı Fiyat Tarifesi için tıklayınız.

2019 Yılı Fiyat Tarifesi için tıklayınız.

2018 Yılı Fiyat Tarifesi için tıklayınız.