Firma İşlemleri

Firma İşlemleri

Yeni Firma Başvurusu

İç Tesisat ve Servis Hatları Sertifikası için istenen belgeler:

  1. Sertifika Başvuru Dilekçesi
  2. Sertifika Başvurusunda Sunulması Gereken Belgeler
  3. Sertifika için Taahhütname
  4. Sertifika Sahibinin Hak ve Hükümlülükleri

Sertifika Vize Yenileme Başvuru

Sertifika vize yenileme başvuru dilekçesi için tıklayınız.

Sertifika Yenileme Başvuru

Sertifika yenileme başvurusu için tıklayınız.

Sertifika Tadil Süresi

Sertifikaların Tadil Süreleri EPDK Sertifika Yönetmeliği Geçici Madde 13: Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren, iç tesisat ve servis hatları sertifikasının, proje ile yapım, bakım ve onarım faaliyetlerinin ayrıştırılmadan tek bir faaliyet konusu olarak verilmesi şeklinde uygulama yapılacağından; bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren üç ay içerisinde iç tesisat proje ile iç tesisat yapım, bakım ve onarım faaliyet konularında ayrı ayrı yetkilendirilen sertifika sahipleri, mevcut sertifikalarının bedel alınmaksızın tadil edilmesini teminen gerekli bilgi/belgeler ile dağıtım şirketine başvuruda bulunmakla yükümlüdürler. Söz konusu üç aylık sürenin sonuna kadar tadil başvurusunda bulunmayan veya başvuru yapmış olsa dahi ilgili dağıtım şirketince sertifikası, bu Yönetmelik hükümleri çerçevesinde yapılacak inceleme sonucunda tadil edilmeyen mevcut sertifika sahipleri iç tesisat proje, yapım, bakım, onarım faaliyetlerinde bulunamaz.