Faturalandırma Genel Bilgi

Doğalgaz sayaçlarının okunması ve faturaların dağıtım işlemlerinin daha sağlıklı yapılabilmesi amacıyla faturalandırma işlemi BURSAGAZ MOBİL tahakkuk faturalama sistemi ile dönemsel olarak okuma gruplarına göre yapılmaktadır.

Gaz kullanmaya başlamış aboneler bulundukları mahalleye göre okuma gruplarına ve dönemlerine yerleşir, okuma zamanları gelmiş grupların ve abonelerin mobil tahakkuk faturalama sisteminde doğalgaz sayaçları Barkotlama sistemi kullanılarak sayaçları okutulur, kullanıcının faturaya esas endeks (son endeks - ilk endeks) hesaplamasına göre bulunur. Bulunan endeks sayacının gaz çekiş gücüne göre, "Doğal Gazın Faturalandırmaya Esas Satış Miktarının Tespiti ve Faturalandırılmasına İlişkin Esaslar" hakkındaki Tebliğinde yer alan formulasyona göre tahakkuk döneminde hesaplanan Düzeltme Katsayısı (K Faktörü) ile çarpılarak Düzeltilmiş Hacim (Düzeltilmiş Tüketim) bulunur, buradan tüketilen Enerji Miktarı (Tüketilen kWh) hesaplanır ve bu miktar ortalama perakende satış fiyatı ile çarpılarak Tüketim Bedeli bulunur. Tüketim bedeline KDV eklenerek tüketiciye faturası kesilir. Sayaç okuma esnasında aboneye fatura bırakılmaktadır.
 
 
Son Endeks(m³)-İlk Endeks(m³)=Fark(m³)
Fark (m³)x K Faktörü=Düzeltilmiş Tüketim Miktarı (m³)
Ortalama ısıl değer / 860,42 =kWh çarpanı
Düzeltilmiş Tüketim Miktarı x kWh çarpanı = Tüketim (kWh)
Tüketim (kWh) x Per.Fiyat (TL/kWh) =Tüketim Bedeli
Tüketim Bedeli + Tüketim KDV %18=Fatura Toplam Tutarı (TL)
Fatura Toplam Tutarı+Diğer Bedel+Diğer KDV %18=Toplam Ödenecek Tutar (TL)
 
Metreküp (m3): 1,01325 bar mutlak basınç ve 15ºC sıcaklıkta bir metre küp hacim kaplayan doğal gaz miktarı
1 Kalori: 4,184 Joule (thermochemical calorie)
1 kWh: 3.600.000 joule kullanımıyla, 9155 kcal/m3 üst ısıl değere esas
1m3: 10,64 kWh

Sizlere daha iyi hizmet verebilmemiz için sitemizde yasal düzenlemelere uygun çerezler kullanılmaktadır. Kişisel Verilerin Korunması, Gizlilik ve Çerez (Cookie) Politikası hakkında daha fazla bilgiye buradan ulaşabilirsiniz.