Abonelik

İptal edilmiş olan bir sözleşme yerine yeniden sözleşme yapıldığında ne yapmam gerekir?

1.  444 11 33 Bursagaz Müşteri İletişim Merkezi'ni arayarak ve www.bursagaz.com üzerindeki online işlemler menüsüne üye olarak sözleşme işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz.

2.  Sözleşme yenilemelerinde, tesisat kontrolü için verilen randevunun tarihi ve saat aralığı, sözleşme esnasında vermiş olduğunuz cep telefonu numaranıza, sözleşme yapılan günün akşamı SMS ile bildirilir.

Tarafınıza herhangi bir SMS gelmediği takdirde kontrol tarihi ve saatini Bursagaz Müşteri İletişim Merkezi'ni arayarak öğrenebilirsiniz.

3.  SMS ile bildirilen tarih ve saat aralığında Bursagaz ekipleri tesisat kontrolü için adresinize gelir.

4.  Tesisatın ve gerekli emniyet tedbirlerinin uygun olması durumunda Bursagaz ekipleri tesisat kabulünü yaparak gaz arzı sağlanır. Doğal Gaz Uygunluk Belgesi ve Kullanım Sözleşmesi, Bursagaz personeli ve abone tarafından imzalanarak bir nüshası aboneye teslim edilir.

5.  Eksiklerin tespit edilmesi durumunda, ret formu düzenlenerek bir nüshası aboneye bırakılır. Eksikler tamamlanana kadar iç tesisata gaz verilemez.

6.  Müşteri, eksiklerini tamamladıktan sonra 444 11 33 numaralı Bursagaz Müşteri İletişim Merkezi'ni arayarak kendi adına ise TC kimlik numarası ya da sayaç seri numarası ile randevu talebinde bulunmalıdır. Aynı zamanda Bursagaz online işlemler menüsünden de randevu talebinde bulunulabilir.

Sözleşme fesih işlemimi nasıl yaptırabilirim?

Sözleşme fesih işlemleriniz için 444 11 33 Bursagaz Müşteri İletişim Merkezi'ni aramanız yeterlidir.

Başvuru tarihi itibarıyla 15 gün içerisinde sözleşme feshedilerek güvence bedeli TÜFE oranlarına göre güncellenir ve müşteriye iade edilir.

Abonenin, sözleşmesini sona erdirmeksizin ikamet ettiği adresten ayrılması durumunda, söz konusu adrese taşınan gerçek veya tüzel kişi ile yeni bir abonelik sözleşmesi yapılır. Ayrıca aynı adreste başka abonelerin daha önceki dönemlere ilişkin tüketimlerinden kaynaklanan borçları, yeni abonenin üstlenmesi talep edilemez. Hesap tasfiyesinden sonra beş yıl içinde geri alınmayan müşteri alacakları irat kaydedilmek üzere dağıtım şirketi tarafından hazineye aktarılır.

Konutlar için;
Sözleşmede adı geçen kişi tarafından bizzat sözleşme fesih başvurusunun yapılması gerekir. İşlemler için T.C. kimlik numarası yeterlidir. Sözleşme fesih başvurusu esnasında güvence bedeli iade talebinizi müşteri temsilcimize mutlaka bildirmeniz gerekmektedir. Güvence iade işlemlerinizde EFT’yi tercih ettiğiniz takdirde sözleşme sahibi ve EFT hesabının aynı kişi adına olması önemlidir.

Güvence Bedeli ve Mükerrer Ödeme iadelerini nereden alabilirim?

 Sözleşme fesih başvurusu esnasında Güvence Bedeli iade talebinizi müşteri temsilcimize mutlaka bildirmeniz gerekmektedir. Güvence iade işlemlerinizde EFT’yi tercih ettiğiniz taktirde sözleşme sahibi ve EFT hesabının aynı kişi adına olması önemlidir.

 
Güvence bedeli ve mükerrer ödeme iadesini,
 
PTT ve Bankalardan alabilirsiniz. 
 
Güvence bedelinizi fesih işleminizi gerçekleştirdikten 5 gün sonra alabilirsiniz.

Adresim hatalı olduğu takdirde nasıl bir uygulamaya gidilir?

Adres faturalandırma için önemlidir. Adres hatalı ise Belediyeden alınan güncel numarataj evrakı yada güncel su faturası ve faturadaki sözleşme hesap numarası, müşteriye ait iletişim numarası ile beraber iletişim@bursagaz.com mail adresine yada 02242436010 numarasına faxlanması gereklidir.

Abonelik bedeli ne kadar? Nereye yatıracağım?

Bağlantı Bedelleri, her yıl Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu (EPDK) tarafından Kurul Kararı ile belirlenir.

Abonelik bağlantı bedelini, sözleşme hesap numaranız ile tüm PTT şubelerine, anlaşmalı bankalara, kredi kartı ile 444 11 33 Bursagaz İletişim Merkezi Sesli Yanıt Sistemi üzerinden (2'yi tuşlayarak) ve Bursagaz web sitesi online işlemler menüsüne üye olarak ödeyebilirsiniz.

Bağlantı bedellerine ulaşmak için tıklayınız.

Abonelik işlemi için gerekli olan evraklar nelerdir?

 Abonelik işlemleri Bursagaz’ın yetki vermiş olduğu iç tesisat firmaları tarafından yapılmaktadır. Bu kapsamda Bireysel ve Merkezi sistem aboneliklerde abonelik evrakları, müşterilerimizden istenecektir.

Abonelik ve diğer tüm süreçlerde bilgilendirme SMS ve e-maillerinin ulaşabilmesi için abonelik müracaatı esnasında firma temsilcilerine iletişim bilgilerinin doğru verilmesi büyük önem taşımaktadır.
 
A. Abonelik Bağlantı Anlaşması İçin İstenebilecek Belgeler 
1- Bireysel Bağlantı İçin;
a- Daire sahibinin T.C. Kimlik numaralı nüfus cüzdan fotokopisi
b- Bina yapı ruhsat fotokopisi
c- Su faturası
d- Ticari aboneler için vergi levhası, imza sirküleri
 
2- Merkezi Sistem Bağlantı İçin;
a- Abonelik işlemlerini Apartman Yöneticisi yapar. Yönetici dışında aynı binada oturan kişi tarafından abonelik yapılması durumunda kişinin yetkili kılındığına dair Apartman Kararı (Kat Maliklerinin merkezi kullanıma geçmek için almış oldukları kararda eksiksiz olarak imzaların yer alması gerekmektedir), Bina dışından 3. şahsın abonelik yapması durumunda Noterden vekâletname
b- Binada tercih edilen ısınma şekli "merkezi sistem" olan başvurularda Noter onaylı Apartman Karar defterinin aslı ve fotokopisi,
 
Not: 01.04.2010 tarih ve 27359 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin 12.maddesine göre, "Yeni binalarda; kat maliklerinin sayı ve arsa payı olarak oy birliği ile karar almaları ve karara esas teşkil eden inşaat alanı tapuya kayıtlı yönetim planı, belediye ruhsatı vs. gibi resmi evrakla belgelemeleri halinde, yapı ruhsatına esas olan toplam kullanım alanının 2.000 m² ve üstünde olan binalarda merkezi ısıtma sistemi yapılır.)
 
c- Abonelik yapacak kişinin T.C. kimlik numaralı kimlik fotokopisi,
d- Bina yapı ruhsat fotokopisi
e- Binaya ait adresli su faturası
 

Sözleşme için gerekli evraklar

Bursagaz Müşteri İletişim Merkezi ve web sitesi aracılığı ile yapılan sözleşmeler için sistem tarafından 1 iş günü sonrasına randevu oluşturularak, müşteri SMS ile bilgilendirilir. Bursagaz iç tesisat teknisyenleri, tesisatı kontrol ettikten sonra müşteri evraklarını alarak yerinde sözleşme imzalar ve gaz arzını sağlar.

Sözleşme esnasında müşterimizin evrakları ile randevu saatinde adresinde bulunması gerekmektedir.

444 11 33 Bursagaz Müşteri İletişim Merkezi aşağıdaki bilgiler ile aranarak işlem yaptırılabilir.
 
Bireysel Doğal Gaz Kullanım Sözleşmesi için;

1- Kiracı ise kira kontratı fotokopisi veya ikametgâh belgesi, ev sahibi ise tapu fotokopisi
2- Sözleşme yapan kişi T.C. Kimlik numarası ile bizzat kendisinin araması zorunludur.
3- Sözleşmenin 3. şahıslar tarafından yapılması durumunda noter onaylı vekâletname işlem öncesinde beyan edilmesi gereklidir.
4- Sayaç seri numarası
5- Kiracılar için, kira kontratında ev sahibinin TC'si ve adı soyadı belirtilmesi zorunludur. Ev sahibinin TC kimlik numarası ve adı soyadı Müşteri İletişim Merkezi operatörüne bildirmesi önemlidir.
6- Ticari müşteriler için vergi levhası, imza sirküleri, imza yetkilisi TC kimlik numarası ile bizzat kendisi araması önemlidir.
7- Eğer dairede ilk gaz açımı yapılıyor ise Tesisat Kabul Belgesi
8- Güvence bedeli kullanılan cihaz türüne göre değişir.
Sözleşme (tesisat kontrolü) esnasında müşterimizin evrakları ile randevu saatinde adresinde bulunması gerekmektedir.
 
Merkezi Sistem Doğal Gaz Kullanım Sözleşmesi İçin;

1- Sözleşme işlemleri apartman/site yöneticisi başvurusuyla gerçekleştirilir.
2- Apartman Yönetim Kurulu Karar Defteri Noter Onaylı (Kat Mülkiyeti Kanunu'nun 32. Maddesi gereğince)
3- Apartmana ait vergi numarası ve vergi dairesinin adı
4- Sayaç seri numarası
5- Tesisata ait ilk gaz açılımı yapılacak ise tesisat kabul evrakı (firma tarafından alınacak)
6- Yönetici kimlik bilgileri ve yukarıda belirtilen evrakların müşteri iletişim merkezi operatörüne bildirilmesi önemlidir.
7- Yönetici dışında aynı binada oturan kişi tarafından abonelik yapılması durumunda kişinin yetkili kılındığına dair Apartman Kararı,
8- Bina dışından üçüncü bir kişinin abonelik yapması durumunda noterden vekaletname
9- Sözleşme yapan kişinin T.C. Kimlik numaralı nüfus cüzdan fotokopisi
10- Apartmana ait vergi numarası ve vergi dairesinin adı
11- Sayaç seri numarası
12- Tesisata ait ilk gaz açılımı yapılacak ise tesisat kabul evrakı (firma tarafından alınacak)
13- Güvence bedeli
 

 

Evinde sözleşme nedir? Evinde Sözleşme için hangi evraklar gerekir?

 Evinde sözleşme ile tesisat kontrolleri sonunda, yapılan tesisat uygun bulunduğu takdirde “Doğalgaz Uygunluk ve Kullanım Sözleşmesi’ni anında imzalayarak gaz kullanımına başlayabilirsiniz. 

 
Bursagaz; Online Evinde Sözleşme uygulaması ile müşterilerine kolaylık sunmaktadır. Doğalgaz Kullanım sözleşmesinden doğan güvence bedeli ilk faturanıza yansıtıldığı gibi kredi kartına taksit imkânı da sunulmaktadır. Güvence Bedeli ödeme işlemleri PTT, banka ve Bursagaz web sitesi aracılığı ile yapılabilir.
 

Doğalgaz kullanım sözleşmesi yapılırken kira sözleşmesinde ev sahibinin T.C. Kimlik numarası neden isteniyor?

 Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı nın doğalgaz dağıtım şirketlerine gönderdiği 01.01.2013 Tarihinde yürürlüğe giren 420 No’lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği gereğince Kira Sözleşmelerinde ev sahibinin T.C. Kimlik bilgilerinin bulunması istenmektedir. Bu bilgiler Maliye Bakanlığının aylık olarak Gelir İdaresi Başkanlığı’na iletilmektedir.

Faturam gelmedi ne yapabilirim?

Gaz Kullanım Sözleşmesi imzalayan her müşterinin doğalgaz sayacı, takip eden aydan itibaren, her ay periyodik olarak okunur ve faturası düzenlenerek adresine bırakılır.

Fatura Gelmeme Durumları Nelerdir ?

a- 10 TL altındaki tüketimlerde, (dönemsel değişkenlik göstermektedir)
b- Sayaç yeri kilitli olduğunda,
c- Sayacın okunamadığı durumlarda,
d- Adres yetersiz olduğunda,
e- Sayaca ulaşılmasının engellenmesi durumunda; sayacın kapalı ortama alınması, sayaç yanına köpek bağlanması ve serbest bırakılması, (Bu durumda Bursagaz kıyas faturası düzenleme ve/veya gaz kesme yetkisine sahiptir.)

Not : Faturanın gelmemesi durumunda 444 11 33 no’lu telefonlarımızı aramalısınız.

Tesisat kontrolünde dikkat edilmesi gereken hususlar nelerdir?

1- Abonenin randevu verilen saatte, gaz açılacak adreste olması.
2- Zilin ve zil üzerindeki bilgilerin doğru ve okunaklı olması
3- Bina girişindeki binaya ait kapı no ve (varsa) apt. isim bilgilerinin doğru olması (Hatalı adres bilgileri gaz açma öncesinde Bursagaz’a bildirilerek gerekli düzeltmeler yaptırılmalıdır)
4- Bacalı cihazların (soba, şofben, kombi) bulunduğu mahallelerde mutlaka karbonmonoksit (CO) alarm cihazı bulunmalıdır.
5- Ocağın bulunduğu mahalle gaz alarm cihazı takılması isteğe bağlı olarak gerçekleşir.
6- Bacalı kombi veya şofbene ait eski alüminyum fleks bacalarına standartlara uygun paslanmaz çelik bacalarla değiştirilmesi zorunludur.
7- Baca bağlantı noktalarının alüminyum bant ile bantlanarak sızdırmazlığı mutlaka sağlanmalıdır.
8- Bacalı cihazların bulunduğu odaların yatak odası veya çocuk odası olarak kullanılmaması gerekmektedir.
9- Bacalı cihazlarınızı banyo ve tuvaletlere asla yerleştirilmemelidir.
10- Cihaz bağlantısı yapılmayacak olan cihaz vanalarına kör tapa taktırılmalıdır.
11- Kullanılacak cihazların fleks (esnek bağlantı) bağlantılarının yapılmış olması gerekmektedir.
12- Bacaların küllüklerinin alçı ile kapatılması sağlanmalıdır.
13- Hermatik şofbenlerin mutlaka yerinde takılı olması gerekmektedir.
14- Doğalgaz tesisatı görülebilir ve ulaşılabilir olmalı, doğalgaz hattı kartonpiyer asma tavan, dolap vb. kapalı alanlar içinde kalmamalıdır .
15- Bacalı cihazların ve ocakların bulunduğu odalarda menfez (havalandırma) olmalı ve asla kapatılmamalıdır.
16- Mutfaktaki doğalgazlı şofben veya kombi bacası aspiratör bacasına kesinlikle bağlanmamalıdır.

 

Tesisat Kabul sırasında tüm cihazlar isteniyor mu?

EPDK Dağıtım ve Müşteri Hizmetleri Yönetmeliği madde 37’ye göre projede belirtilen cihazların yerinde takılı olması gerekmektedir.

Doğalgazlı Merkezi sistemle ısınan bir sitenin bireysel ısınmaya dönüşümü için yüzde kaç çoğunlukla karar alması gerekir?


01.04.2010 tarih ve 27359 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren  Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin 12.maddesine göre, “Yeni binalarda; kat maliklerinin sayı ve arsa payı olarak oy birliği ile karar almaları ve karara esas teşkil eden inşaat alanı tapuya kayıtlı yönetim planı, belediye ruhsatı vs. gibi resmi evrakla belgelemeleri halinde, yapı ruhsatına esas olan toplam kullanım alanının 2.000 m² ve üstünde olan binalarda merkezi ısıtma sistemi yapılır."

Abone Bağlantı Bedeli ve Güvence Bedeli iade edilmekte midir?Abone Bağlantı Bedeli, sayaç dahil dağıtım şebekesinin abone iç tesisatına bağlantısı için gereken proje, işçilik, malzeme, kontrol ve onay harcamalarının abone sayısına düşen payını ifade eden bedeldir.

Abone Bağlantı Anlaşması yapılan müşterilerden, EPDK Dağıtım ve Müşteri Hizmetleri  Yönetmeliği’nin 36.maddesi gereğince bir defaya mahsus olmak üzere, “Abonelik Bağlantı Bedeli“ tahsil edilir. (Bu bedelin hiçbir suretle iadesi yoktur.)

 

Güvence Bedeli; Abonelik Sözleşmesi imzalayan müşterilerden EPDK Dağıtım ve Müşteri Hizmetleri Yönetmeliği 39. maddesi gereğince, alacağını garanti altına almak için, Güvence Bedeli tahsil edilir.
 
Sözleşmenin iptali (fesih) halinde TUİK’in ayılık TÜFE oranına göre güncelleştirilerek iade edilir. Güvence Bedeli, doğalgaz kullanılacak cihaz tipine göre EPDK tarafından yıllık  olarak belirlenir.

Güvence bedeli cihazlara göre nasıl değişiyor? Bu bedelleri kim belirliyor?

Güvence bedelleri, her yıl Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu (EPDK) tarafından Kurul Kararı ile belirlenir.

Güvence bedelini, sözleşme hesap numaranız ile tüm PTT şubelerine, anlaşmalı bankalara, kredi kartı ile 444 11 33 Bursagaz İletişim Merkezi Sesli Yanıt Sistemi üzerinden (2'yi tuşlayarak) ve Bursagaz web sitesi online işlemler menüsüne üye olarak ödeyebilirsiniz.

Bağlantı tarifelerine ulaşmak için tıklayınız.

T.C. Vatandaşı değilim, nasıl abone olabilirim?

T.C. vatandaşı olmayan kişiler de oturma izin belgesi ile müracaat edip abonelik/sözleşme yaptırabilirler.

Abone olurken gaz kullanmak istemediğim diğer daire ve dükkânlarım için de bağlantı bedeli yatırmak zorunda mıyım?


Abone olurken gaz kullanmak istemediği daire ve dükkânlar için bağlantı bedeli yatırma zorunluluğu yoktur. Fakat binadaki toplam daire ve dükkân sayısını belirtme zorunluluğu vardır.

Sizlere daha iyi hizmet verebilmemiz için sitemizde yasal düzenlemelere uygun çerezler kullanılmaktadır. Kişisel Verilerin Korunması, Gizlilik ve Çerez (Cookie) Politikası hakkında daha fazla bilgiye buradan ulaşabilirsiniz.